ALREKATRADE s.r.o.

BAKTOMIX UN

Mikrobiologický přípravek

Přípravek je směsí aktivních kultivací přírodních půdních bakterií v nosné látce nebo v suspenzi, doplněné o aditiva.
Složení: Azotobacter chroococcum, Bacillus megaterium, Cellulomonas uda

Kvalita:

 • Typ A:
  • Práškový materiál bílé barvy, kypré struktury, tuhého skupenství.
  • Obsah vlhkosti: maximum 20 m/m %
  • Počet bakterií: minimálně 2,7×10 ks/g
  • pH-hodnota: 6,5 ± 0,5
 • Typ B:
  • Suspenze světlé, žlutavě hnědé barvy, sedimentující, s jemnou vůní půdy
  • Obsah sušiny: maximum 4 m/m %
  • Počet bakterií: 3,6×10 ks/ml
  • pH-hodnota: 6,5 ± 0,5

BAKTOMIX UN je mikrobiologický přípravek na zlepšení úrodnosti půdy, použitelný k částečnému či úplnému nahrazení umělých hnojiv. K přípravě mikrobiologického přípravku využíváme mnohonásobně rozmnožené bakterie, odebrané z půdy přírodní cestou. Tímto postupem získáváme koncentrovaný přípravek, pomocí kterého je možné, po jeho rozředění vodou a následnou aplikací do půdy, obnovit a nastolit původní přírodní mikrobiologické procesy půdy.

Používáním přípravku se zlepší poměr půdních bakterií, užitečných pro rostlinnou výrobu. Aplikací přípravku v dávkách 1 – 1,2 kg/ha nebo 1 litr tekutiny na 1 ha půdy se zvýší aktivita nitrifikačních bakterií na takovou úroveň, která umožní výrazně snížit, případně i vysadit hnojení dusíkatými umělými hnojivy, při současném zvýšení úrodnosti půdy.

Přípravek je možno velmi úspěšně používat i jako očkovací přípravek na osivo i jako postřik na půdu. Přípravek splňuje nejmodernější požadavky a nejpřísnější očekávání, přičemž se dá dobře včlenit do jednotlivých kroků zemědělské technologie. Přípravek je velmi účinný, dá se šetrně dávkovat a je naprosto neškodný vůči životnímu prostředí.
Přípravek se vyznačuje vůči monokulturním přípravkům tom směru, že komplexně zlepšuje mikrobiologický stav půdy, v souladu s přírodními proporcemi.
Používání přípravku je obzvlášť výhodné v biozemědělství, vzhledem k tomu, že umožňuje úplné vyloučení umělých dusíkatých přípravků z procesu rostlinné výroby, přičemž se nezhorší úrodnost půdy ale právě naopak se zlepší.
Přípravek doplňuje užitečnou mikroflóru půdy, čímž obnovuje její původní přírodní živé procesy.

BAKTOMIX UN je živý bakteriální přípravek velké biologické aktivity. Použitím přípravku se v nezanedbatelné míře zlepší odbourávání celulózy a účinněji se váže atmosférický dusík.

Přípravek se dá použít více způsoby:

 • Ošetření strnišť: po sklizni úrody (pšenice, kukuřice, slunečnice atd.) postříkáme rostlinné zbytky na strništi přípravkem BAKTOMIX a zapracujeme ho do půdy. Nejvýraznější výhodou při témto způsobu aplikace je rychlý rozklad (mineralizace) zbytku rostlin, bez vzniku pentozánového účinku a vznik značného množství dusíkatých sloučenin. Tento jev může být až takového rozsahu, že aplikace přípravku může úplně nahradit hnojení umělý mi hnojivy, resp. umělá hnojiva se mohou vysadit. Víceleté zkušenosti ukazují, že ošetření strniště 1 – 1,2 kg, resp. 1 litrem BAKTIMIX-u na 1 ha může vytvořit 110–120kg dusíkatých účinných látek po dobu kultivační periody bakterií.
 • Ošetření osiva: na osivo naneseme povlak BAKTOMIX-u stejným způsobem jak se moří osivo. Tento povlak je možno vytvořit i na osivu, které už bylo mořené předtím, a to mokrým i suchým způsobem. Nejjednodušeji se dá tento krok skutečnit současně s mořením, kdy účinnou látku BAKTOMIX přimícháme k mořidlu a nanášíme ji na povrch osiva současně s mořením, v rámci jednoho procesu. Velkou výhodou tohoto postupu je, že bakterie nacházející se v přípravku se dostanou během klíčení osiva přímo na povrch rozrůstajících se kořínků. Vzhledem k tomu, že podmínky k životním procesům bakterií jsou nejideálnější v bezprostřední blízkosti kořínků, dokážeme takovouto aplikací dosáhnout jejich dobré rozmnožení a tím i velmi efektivní ho využití přípravku.

Spotřeba osiva
kg/ha

Množství přípravku
BAKTOMIX UN,
vyjádřené v % osiva

201 – 250 1,0 – 0,8
151 – 200 1,4 – 1,0
101 – 150 2,0 – 1,4
51 – 100 4,0 – 2,0
0,1 – 50 8,0 – 4,0
 • Sadba přísad, sadba přísad stromů nebo vinných, rybízových a dalších kořenů: kořeny sazenic před jejich vysazením namočíme do 4–5% vodní suspenze přípravku BAKTOMIX.
 • Výroba kompostu: různé zbytky rostlin, vhodně nasekané a namočené k přípravě kompostu postříkáme vodní suspenzí BAKTOMIX-u. Potom rovnoměrně promícháme postříkané a nepostříkané rostlinné zbytky. Tato metoda značně urychluje kompostovaní proces, přičemž se v důsledku „činnosti“ bakterií uvolňují biologicky aktivní látky (enzymy, aminokyseliny, antibiotika), které jsou velmi prospěšné při výrobě užitkových rostlin. Doporučené množství přípravku k výrobě kompostu je 0,3–0,35 l/t základní hmoty–sušiny, kterou hodláme kompostovat.

Používáním přípravku BAKTOMIX, při přesném dodržování výše uvedených postupů, se dá přírodní cestou zvýšit úrodnost půdy, při současném snížení nebo v ideálním případě i úplném vysazení umělých hnojiv, které značně zatěžují životní prostředí. BAKTOMIX UN – tento výjimečný, biologicky aktivní přípravek, který přirozenou a ekologicky přijatelnou cestou zabezpečuje doplnění živin do půdy, získává postupné uznání u výrobců, kteří využívají omezené hnojení umělými hnojivy šetříc půdu a taktéž se dostává do popředí při výrobě biorostlin, které v současné době získávají čím dál větší uplatnění.

Certifikáty

BAKTOMIX – vzájemné uznání
BIO CERTIFIKÁT – BAKTOMIX, BIFERT

ALREKATRADE s.r.o. ALREKATRADE s.r.o.
ALREKA TRADE s.r.o. 2011 | Všechna práva vyhrazena
Administrace