ALREKATRADE s.r.o.

BIFERT

Organické hnojivo na čistě rostlinné bázi

Použití povoleno také v ekologickém hospodářství, používáním Bifertu se podporují přirozené vlastnosti půdy, čímž se dlouhodobě docílí lepších výsledků než při používání umělých hnojiv.

Použití Bifertu se doporučuje v každém případě, pokud je potřeba dodatečné zásobení půdy dusíkem. Při používání Bifertu není zapotřebí vápnit ani hnojit fosforem. (Použitím 1000 kg / ha se hnojí 50–60 kg čistého dusíku, z čehož je v prvním roce použití účinné 60–70%, zbytek je využit až v následujících letech. Doporučuje se lehké zapracování Bifert-pelet do vrchních půdních vrstev, aby se urychlilo působení.)

Bifert má jedinečné působení na zlepšení půdních vlastností.

Díky zlepšení půdních vlastností se dosáhne lepší provzdušnění půdy, čímž se půda více prohřeje, zlepší se příjem živin a půda je úrodnější. Úrodnější půda přináší lepší výnosy při stejných nebo nižších nákladech. Úrodnější půdy se lépe vyrovnávají s výkyvem počasí a snižují stresové situace pěstovaných plodin, čímž velkou měrou přispívají k redukci toxinů v úrodě. Bifert je vhodný pro různé kultury:

Obilí

500 – 1000 kg/ha na podzim nebo zjara. Použití Bifertu zjara má pozitivní vliv na obsah proteinu (N-látek) v obilí a zajišťuje tak dobrou kvalitu.

Kukuřice

1000 kg Bifertu se lehce zapracuje do půdy. Při špatných podmínkách a špatné předplodině se doporučuje 1000 kg až 1700 kg / ha. Použití je 3–4 týdny před setbou.

Zelenina, brambory, květinářství

500 – 1000 kg/ha. Podle potřeby proteinu (N-látek) se Bifert lehce zapracuje do půdy bezprostředně před setbou. Působí velice dobře proti šnekům a krtkům! (odpuzuje je vůně Bifertu)

Dýně

Četné pokusy ukázaly, že použití Bifertu má lepší výsledky než při použití minerálních hnojiv. 800 – 1000 kg/ha 2–3 týdny před setbou. Použitím Bifertu se docílí stejnoměrné nasazení a zrání plodu a vysoký obsah oleje.

Ovocnářství, vinařství

1000 kg/ ha na podzim, v zimě nebo zjara. Bifert je vhodný jako startovací hnojivo i k přihnojování. Použitím Bifertu se nehnojí pouze rostliny. Oživuje se půda a podporují se žížaly. Díky vysokému obsahu účinného vápníku a díky podpoře mikroorganismů v půdě se během krátké doby docílí zkypření půdy. Bifert podporuje růst rostlin a jejich odolnost vůči houbovitým chorobám.

Trávníky

500–1000 kg/ha. Použití Bifertu podporuje odnožování, čímž vznikne velice hustý trávník. Při dlouhodobém užívání se zlepšuje odolnost vůči vysychání (zvýšeným obsahem humusu). Použití na podzim, v zimě nebo zjara. Při použití v létě jsou zapotřebí dostatečné srážky nebo zavlažování kvůli rozpuštění pelety.

Bifert je ve formě pelety. Aplikuje se běžným rozmetadlem.

Obsah:

  • Min. 40% organické substance
  • 5% N (celkový dusík)
  • 1,5% P2O2 (celkový fosfát)
  • 11% CaO (kysličník vápenatý)
  • 0,5 % K2O (kysličník draselný)
  • 0,05 – 0,25 % Zn (zinek)

Bifert je biomasa z potravinářské produkce. Kyselina citronová je produkována speciální houbou. Tato houba je živena cukry. Získaná kyselina citronová se používá k potravinářským účelům, zbylá hmota (biomasa) se usuší, zpeletuje a použije jako hodnotné hnojivo.

Bifert je vyroben z následujících výchozích látek:

  • Houbovitý mycel (aspergillus niger) z produkce kyseliny citronové, cukr, melasa, glukózový sirup.
  • 100% rostlinný
  • 100% bez antibiotických zbytků

100% bez GMO

Certifikáty

BIFERT – vzájemné uznání
BIO CERTIFIKÁT – BAKTOMIX, BIFERT

ALREKATRADE s.r.o. ALREKATRADE s.r.o.
ALREKA TRADE s.r.o. 2011 | Všechna práva vyhrazena
Administrace